#Minamahal – 10.05.2017

Minamahal mo ang isang tao hindi dahil sa kung ano’ng makukuha mo sa kanya. Minamahal mo ang isang tao, dahil alam mong may maibibigay ka. At ‘yon ay walang iba kundi ang puso mo. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s